ver.di Do - Inside ver.di Nr. 4, Dezember 2018, 17. Jg.

Veröffentlichung - Politik
12/04/2018

Files

2018-12 - ver.di - Inside ver.di Nr. 4 Dezember 2018.pdf (1.81 MB) Preview Frederick Weiß, 12/04/2018 09:45 PM

2018-08-13 - ver.di - Gemeinwohl 4.0 - Kriterien demokratische IT-Infrastruktur.pdf (1.58 MB) Preview Frederick Weiß, 12/05/2018 06:12 PM

Add picture from clipboard (Maximum size: 300 MB)